Monday, August 23, 2010

Memories 2009-2010

May 2009: Chuo sisters learning to dive at Waterpark, BDC, Kuching.



2009: Talang-Talang Island, Kuching, Sarawak, Malaysia.


2009: Talang-Talang Island, Kuching, Sarawak, Malaysia.



2009: Talang-Talang Island, Kuching, Sarawak, Malaysia.



2009: Talang-Talang Island, Kuching, Sarawak, Malaysia.



June 2009: Thalassa Dive Centre, Manado, North Sulawesi, Indonesia



June 2009: Manado, North Sulawesi, Indonesia.


June 2009: Manado, North Sulawesi, Indonesia.



June 2009: Manado, North Sulawesi, Indonesia



June 2009: Manado, North Sulawesi, Indonesia



June 2009: Manado, North Sulawesi, Indonesia



June 2009: Manado, North Sulawesi, Indonesia



June 2009: Manado, North Sulawesi, Indonesia



November 2009: Japanese shipwreck- Katori Maru, Kuching, Sarawak, Malaysia.


June 2010: Seaventures Dive Rig, off Mabul Island, Sabah, Malaysia


June 2010: Happy man and his new Canon G11.



June 2010: Sipadan Island, Sabah, Malaysia.



June 2010: Sipadan Island, Sabah, Malaysia.



June 2010: Sipadan Island, Sabah, Malaysia.



June 2010: Seaventures Dive Rig, Off Mabul Island, Sabah, Malaysia.


June 2010: Seaventures Dive Rig, Off Mabul Island, Sabah, Malaysia.

No comments:

Post a Comment